Plan Urbanistic Zonal SISEȘTI - STRĂULEȘTI NORD

este un instrument de planificare și reglementare spațială, inițiat de Primăria Sectorului 1, cu scopul dezvoltării coerente a teritoriului, în relație cu cadrul natural existent, ca efort comun al actorilor urbani și al comunității locale. Instrumentul se bazează pe procese participativ-consultative, în care colaborarea și implicarea cetățenilor reprezintă cheia unei dezvoltări urbane sustenabile.

Etape elaborare documentație

Obiective PUZ

01

creșterea gradului de coerență al
structurii urbane

02

reglementare funcțională și a
indicatorilor urbanistici

03

ameliorarea condițiilor de mediu

04

valorificarea potențialului existent și
diminuarea disfuncționalităților

05

dezvoltarea de instituții și servicii
publice și de interes public, dotări de
interes public

06

creșterea gradului de mixaj funcțional
prin integrarea de noi activități

07

stabilirea zonelor de protecție și a
regimului juridic

08

stabilirea zonelor cu servituți
urbanistice și restricții

09

identificarea nevoilor de
extindere/modernizare a rețelelor
edilitare

Etape elaborare PUZ

01

studii de fundamentare și studiu de oportunitate

termen de finalizare: iunie 2024

02

Elaborarea propunerilor

termen de finalizare: septembrie 2024

Chestionar și întâlniri de lucru

Întâlnire de lucru

24 aprilie 2024

Comunicat de presă

Ieri, 24 aprilie, timp de 4 ore, cetățenii și proprietarii din zonele afectate de P.U.Z. Meteorologiei Holban și P.U.Z. Sisești-Străulești Nord au dialogat în cadrul întâlnirii de lucru, realizată de Primăria Sectorului 1 împreună cu proiectantul Agorapolis. Au fost adresate nevoi precum: decongestionarea traficului pe arterele principale, posibilitatea implementării de soluții care să descurajeze traficul greu din zonele rezidențiale și extinderea infrastructurii edilitare.

Cetățenii și-au manifestat cerințele cu privire la o calitate a vieții mai bună, sistematizarea zonei ( asfaltarea străzilor, extinderea infrastructurii edilitare) și reglementări care să facă posibile investiții de interes public, precum spații de losir, infrastructură de învățământ ș.a.

Profesioniștii prezenți la întâlnire au punctat nevoie de corelare a celor două P.U.Z.-uri cu Planul Urbanistic General aflat în curs de elaborare și de asemenea cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD București). Totodată s-a pus în discuție nevoia de clarificare a posibilităților de construire în zone deja edificate, cu un anumit specific, în vederea menținerii unei dezvoltări coerente a zonei.

Această primă întâlnire de lucru va fi succedată de focus-grupuri în cadrul procesului de elaborare a celor două P.U.Z.-uri. Le mulțumim participanților pentru colaborare și implicare, și îi invităm pe toți cei interesați să ne transmită observațiile și sugestiile cu privire la nevoile zonelor la office@agorapolis.ro, respectiv informarepuz@primarias1.ro.

Galerie foto

Contact

Contact

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la adresele de e-mail, sau direct, completând următorul formular:

informarepuz@primarias1.ro
Primăria Sectorului 1 București

office@agorapolis.ro
AGORAPOLIS SRL – proiectant